Obchodní podmínky

 1. Data získané od zákazníka jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že je neposkytne žádné další straně.
 2. Při jednom objednání nákupu nakupujeme až ze dvou obchodů mimo objednání zboží bez výběru obchodů. Zde se
  cena dopravy nezvyšuje.
 3. Při objednávce do 12 hod je dovoz možný téhož dne dle smluvní doby v čase od 13:00 do 20:00.
  Objednávka žádaná po 12hod bude vyřízena následující den dle dohodnutého času mezi 9:00 a 20:00hod.
 4. Telefonicky ověříme objednanou zakázku a čas dodání.
 5. Převzetí nákupu a jeho kompletnost stvrdí zákazník svým podpisem.
 6. Reklamace na kompletnost nákupů je možno podat pouze u zástupce dodavatele.
 7. Zákazník stvrzuje odesláním objednávky souhlas s ceníkem služeb a zavazuje se dodavateli při dodání nákupu
  zaplatit spolu s jeho hodnotou uvedenou na účtence i cenu za tuto službu dle ceníku.
 8. Objednávku bez výběru obchodu stvrzuje odesláním objednávky souhlas s ceníkem služeb a zavazuje se dodavateli při dodání nákupu zaplatit hodnotu uvedenou na faktuře (účtence) obsahující cenu služby a cenu za položky nákupu srovnatelnou s prodejními cenami obchodů.
 9. Neodpovídáme za chyby cen v akčních letácích a vyprodané zboží.
 10. Nákup nad 2000,-  provádíme při objednání zboží s několikadenním předstihem, po telefonické domluvě a zaslání zálohy na náš účet (z pravidla 75%
  odhadní ceny).

Vytvořeno službou Webnode